Avenna

Vyhledávání

Uživatel:
nepřihlášen
Přihlášení
Registrace

ŠKOLA ZDRAVÍ TĚLA I DUŠE
Sportovní 10
101 00 Praha 10

telefon: 271 726 969
mobil: 777 129 006

e-mail:
avenna@avenna.cz

bankovní účet: 475966001/5500
Raiffeisenbank
Aktuality > Sobota 22. červen 2024 <
15. prosinec - Pozastavení přednášek... [Novinky]
Aktuální článek - Pravá láska II. [Články]
Připravované akce - Přednášky

Podmínky přihlášení se na studium

Pravidelné studium

Pro přihlášení se na pravidelné studium je potřeba učinit následující kroky:

 • podat závaznou přihlášku na pravidelné studium
 • zaplatit vratnou studijní zálohu společně s manipulačním poplatkem.

Závaznou přihlášku je možné podat během celého roku.

Podáním závazné přihlášky na pravidelné studium se dotyčný závazně přihlašuje na všechny semináře vybraného ročníku.

Podaná přihláška však nabývá platnosti až po zaplacení vratné studijní zálohy ve výši 2.000 Kč společně s jednorázovým manipulačním poplatkem ve výši 150 Kč.

Tuto platbu doporučujeme uhradit co nejdříve, a to z následujícího důvodu:

Doručené přihlášky budou totiž akceptovány postupně podle data připsání zálohy společně s manipulačním poplatkem na náš účet či uskutečnění hotovostní platby.

V případě, že bude příslušný ročník naplněn, bude ukončeno registrování přihlášek do tohoto ročníku.

Těm, kteří zaplatí studijní zálohu společně s manipulačním poplatkem po naplnění příslušného ročníku, bude toto bezprostředně oznámeno a bude jim nabídnuto studium v jiném ročníku nebo jim bude zaplacená studijní záloha společně s manipulačním poplatkem vrácena.

Jestliže se někdo po ukončení ročníku rozhodne pokračovat ve studiu jiného ročníku (ať již v prvním nebo ve druhém) musí si znovu podat závaznou přihlášku a zaplatit studijní zálohu včetně manipulačního poplatku.

Nepravidelné studium

Na jednotlivé vybrané semináře studijního okruhu Zdraví těla je možné se přihlásit pouze tehdy, když studenti pravidelného studia nenaplní kapacitu přednáškového sálu.

Proto doporučujeme případným zájemcům si nejdříve u nás ověřit, zda je na semináři volná kapacita.

Pro přihlášení se na jednotlivý seminář je potřeba podat závaznou přihlášku na seminář a zaplatit poplatek za něj.

Podaná přihláška však nabývá platnosti až po zaplacení poplatku za seminář.

Tento poplatek doporučujeme uhradit co nejdříve, protože doručené přihlášky na seminář budou akceptovány postupně podle data připsání platby na náš účet či uskutečnění hotovostní platby.

Těm, kteří zaplatí poplatek za seminář po naplnění semináře, bude toto bezprostředně oznámeno a bude jim uhrazený poplatek vrácen nebo, v případě zájmu, přesunut na úhradu jiného vybraného semináře.

Údaje potřebné k podání přihlášky a k úhradě plateb

Podání závazné přihlášky

Přihlášku je možné:

 • si vyzvednout přímo ve škole
 • vytisknout si na těchto našich webových stránkách
 • nechat si ji zaslat mailem: žádost o zaslání přihlášky
 • nechat si ji zaslat poštou (zaslání přihlášky je možné si objednat telefonicky či písemně).

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku je potřeba nám doručit:

 • osobně přímo do školy
 • poštou na adresu školy.

Podáním závazné přihlášky dotyčný dává souhlas ke zpracování osobních údajů vyplněných v přihlášce i k jejich uchování v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje budou použity pouze pro účely registrace účastníků studia ve Škole zdraví těla i duše.

Způsob úhrady plateb

Studijní zálohu společně s manipulačním poplatkem i poplatky za semináře je možné uhradit:

 • hotovostní platbou přímo ve škole
 • složenkou typu A
 • bankovním převodem na náš účet.

Platba složenkou typu A

Potřebné údaje při platbě složenkou:

Číslo našeho účtu: 475966001

Kód banky: 2400

Název a sídlo banky: eBanka, Praha 1

Adresa majitele účtu: Hana Přádová, Osadní 598, 251 68  Kamenice

Variabilní symbol:

 • u studijní zálohy společně s manipulačním poplatkem je potřeba uvést rodné číslo
 • u ostatních plateb je nutné uvést Identifikační číslo studenta ze studijního průkazu, který každý obdrží při přijetí na studium.

Platba bankovním převodem na náš účet

Potřebné údaje pro bankovní převod:

Číslo našeho účtu: 475966001/2400 (eBanka, Praha 1)

Variabilní symbol:

 • u studijní zálohy společně s manipulačním poplatkem je potřeba uvést rodné číslo
 • u ostatních plateb je nutné uvést Identifikační číslo studenta ze studijního průkazu, který každý obdrží při přijetí na studium.

Na bankovní příkaz je také potřeba uvést i své jméno a příjmení.

Přihlášky na studium

© 2005 Malének webdesign, HP-webdesign | grafika ART-PGN