Avenna

Vyhledávání

Uživatel:
nepřihlášen
Přihlášení
Registrace

ŠKOLA ZDRAVÍ TĚLA I DUŠE
Sportovní 10
101 00 Praha 10

telefon: 271 726 969
mobil: 777 129 006

e-mail:
avenna@avenna.cz

bankovní účet: 475966001/5500
Raiffeisenbank
Aktuality > Sobota 22. červen 2024 <
15. prosinec - Pozastavení přednášek... [Novinky]
Aktuální článek - Pravá láska II. [Články]
Připravované akce - Přednášky

Formy studia

Studium v okruzích Zdraví těla a Zdraví duše je víkendové a je možné zvolit buď formu pravidelného či nepravidelného studia.

Pravidelné studium

Pravidelné studium je dvouleté a je určeno pro ty, kteří chtějí získat komplexní a ucelené informace vybraného studijního okruhu.

Každý studijní okruh má dva ročníky, které se skládají ze dvou semestrů.

Každý semestr prvního ročníku obsahuje pět seminářů a každý semestr druhého ročníku obsahuje tři semináře.

Výuka všech ročníků je rozvržena do deseti měsíců, a to od září do června.

První semestry každého ročníku začínají v září, druhé semestry začínají v únoru.

Studium I. ročníku Zdravého těla lze začít buď na začátku I. semestru (v září) či na začátku II. semestru (v únoru).

Osnova výuky tohoto I. ročníku je uzpůsobena tak, že vůbec nevadí, pokud někdo začne studium druhým semestrem a pak pokračuje prvním. Pořadí semestrů v I. ročníku Zdravého těla je totiž zaměnitelné.

Druhým semestrem lze začít studium pouze v případě, že daný ročník není naplněn (každý ročník má omezenou kapacitu přednáškového sálu, tj. 84 lidí).

V případě, že někdo ve studijním okruhu Zdraví těla bude chtít začít studium II. semestrem I. ročníku, bude muset kromě seminářů uvedených v rozpisu II. semestru ještě v lednu navíc absolvovat úvodní seminář "Avenna a tělesné nemoci", který je nezbytný pro absolvování ostatních seminářů tohoto ročníku.

Nepravidelné studium

Nepravidelné studium je určeno pro ty, které zaujal jenom některý z námi nabízených seminářů.

Tento způsob studia je však možný pouze ve studijním okruhu Zdraví těla, a to za následujících podmínek:

1.  je nutná účast na úvodním semináři "Avenna a tělesné nemoci".

Tento seminář je povinný, protože obsahuje základní informace, na které navazují ostatní semináře v tomto okruhu. Tento úvodní seminář se opakuje každých půlroku.

2.  je možné se zúčastnit pouze seminářů s názvem typu "Nemoci … systému" a semináře "Dědičné nemoci a nemoci stáří, úrazy a nehody".

Tyto semináře jsou vypsány jak v I. ročníku, tak ve II. ročníku Zdravého těla.

Ostatní semináře již tímto způsobem nelze absolvovat, protože jejich informace se navzájem doplňují.

Na tyto semináře je možné se přihlásit pouze tehdy, když studenti pravidelného studia nenaplní kapacitu přednáškového sálu. Proto doporučujeme se dopředu informovat o tom, zda na semináři jsou ještě volná místa.

Forma nepravidelného studia ve studijním okruhu Zdraví duše není možná, protože informace jednotlivých seminářů na sebe navazují.

Upozornění:

Lektorky si vyhrazují právo, že žádné informace předávané v rámci výuky této školy, není dovoleno používat jakýmkoli způsobem ke komerčnímu využití.

Na všech akcích ve škole je také zakázáno pořizovat obrazové či zvukové nahrávky.

Škola si vyhrazuje i právo na změnu termínu konání seminářů.

© 2005 Malének webdesign, HP-webdesign | grafika ART-PGN