Avenna

Vyhledávání

Uživatel:
nepřihlášen
Přihlášení
Registrace

ŠKOLA ZDRAVÍ TĚLA I DUŠE
Sportovní 10
101 00 Praha 10

telefon: 271 726 969
mobil: 777 129 006

e-mail:
avenna@avenna.cz

bankovní účet: 475966001/5500
Raiffeisenbank
Aktuality > Sobota 22. červen 2024 <
15. prosinec - Pozastavení přednášek... [Novinky]
Aktuální článek - Pravá láska II. [Články]
Připravované akce - Přednášky

Obsah Rozšířeného kurzu neobyčejného kreslení

Motto: "Učíme pouze to, co samy umíme..."


Další ukázky kreseb

Tento rozšířený kurz obsahuje to, co Základní kurz Neobyčejného kreslení...

Kurz je zaměřen zejména na kreslení portrétů z fotografie.

Na kurzu se kreslí jak z fotografie černobílé, tak i z barevné.

Každý účastník si po ukončení kurzu bude odnášet domů tři portréty, které jsou podobné obrazům malířů z Karlova mostu.

Kurz neobyčejného kreslení je založen na poznání techniky jak kreslit, a to především "obyčejnou" tužkou.

Díky této technice se člověk naučí využívat svoje schopnosti, o kterých si myslel, že je nemá a které proto doposud nepoužíval.

I když je to překvapující naučit se tak rychle nakreslit portrét z fotografie, nejde o podvod. Jde o naučení se techniky, která umožní nakreslit i ten nejnáročnější portrét během takto krátké doby.

Nakreslit portrét, který je podobný portrétům z úvodu této stránky, na tomto kurzu zvládne Opravdu každý. I ten, kdo tomu vůbec nevěří. I ten, kdo nikdy ve svém životě nekreslil.

Všichni účastníci na tomto kurzu poznají, že to, co člověk vidí kolem sebe, je vlastně nádherná hra Stínů a různobarevných světel. A tuto Dokonalou hru stínů a světel se naučí nejen vnímat, ale zároveň ztvárnit "obyčejnou" tužkou.

...ale obsahuje ještě i něco navíc.

Kurz se bude také zabývat i dalšími zákoutími duše, které člověk začne vnímat během kreslení.

Na tomto kurzu se člověk dozví hlubší informace o sobě, o svých přednostech i o svých nedostatcích, případně o dalších změnách ve své duši, se kterými může dále pracovat.

Naučí se číst z vlastní kresby vidět, o čem vypovídá jeho kresba.

Díky vlastní kresbě se naučí každý účastník poznat, pojmenovat a řešit svůj vnitřní stav, ve kterém se nachází, změnit nedostatky v přednosti, nemoc ve zdraví.

Čemu se účastníci na tomto kurzu naučí?

Naučí se tomu, co na Základním kurzu neobyčejného kreslení...

Naučí se "obyčejnou tužkou" kreslit portréty z černobílé i z barevné fotografie.

Naučí se také technikám stínování, kreslení negativů, vykreslování detailů atd.

Dále se naučí kreslit svoji ruku, různé předměty, rostliny apod.

Jedním z největších obohaceních tohoto kurzu je nakreslení svého vlastního portrétu z barevné fotografie.

Na tomto kurzu se lidé také naučí více si důvěřovat, více věřit ve své skryté síly a Schopnosti.

Naučí se zde závažnou skutečnost: vše prospěšné, o čem si myslí, že pro ně není dosažitelné, se může stát pro ně za dodržení určitých podmínek dosažitelné.

...ale naučí se ještě i něčemu navíc:

 • vnímat svoji duši a její doposud nevnímaná zákoutí.
 • vnímat svoje přednosti a také nedostatky, kterými je jejich duše poznamenána a které mohou přerůst v nemoc duše.

  Vnitřní nedostatky jsou zábrany, které si člověk vytvořil sám a které mu brání, aby mohl obdarovat dokonalostí sebe i své okolí.

  Nedostatek je např. skákání do řeči, zveličování, zlehčování, uspěchanost, neslušnost, povrchnost, dvojsmyslnost...

 • vnímat odhalené nemoci své duše, které vznikly z neřešených nedostatků.

  Nemoc duše je takové vnitřní rozpoložení člověka, kdy je člověk navenek zdravým a zdánlivě v pořádku, ale uvnitř strádá. Je důležité si uvědomit, že každý člověk strádá vlastním přičiněním.

  Strádá, protože postrádá důležité Pocity, které potřebuje každý pro kvalitní žití.

  Postrádá třeba nadšení, naplnění, touhu, vnitřní klid, vyrovnanost, jistotu, bezpečí, důvěru, lásku, motivaci, hezký pocit ze sebe, pocit, že má vše svůj smysl atd.

Tudíž účastníci tohoto kurzu budou moci objevit díky svým kresbám nejen své přednosti, ale i své nedostatky či nemoci své duše. Díky tomu poznají, na čem mají pracovat, uvědomí si nové možnosti i cesty k tomu, aby měli zdravou duši. Tímto si dají šanci změnit své nedostatky na další přednosti a také uzdravit nemoci své duše.

Je ponecháno na každém účastníkovi kurzu, zda bude chtít změnit své nedostatky na přednosti a zda bude chtít také uzdravit sám sebe z případných nemocí své duše.

Každý účastník dostane takové návody, které mu jeho nedostatky promění v přednosti a uzdraví jeho duši od nemocí.

Každý si sám určí, zda, jakou rychlostí a jakým způsobem bude odbourávat svoje zjištěné nedostatky a jak rychle je změní v přednosti.

Každý si také sám určí, zda, jakou rychlostí a jakým způsobem bude uzdravovat svoji Duši.

Tento kurz je náročný pro ty, kteří nejsou zvyklí o sobě přemýšlet.

Není vhodný pro ty, kteří nejsou připraveni na to, aby měnili své nedostatky v přednosti a aby uzdravili svoji duši.

Není vhodný ani pro ty, kteří nechtějí uznat svoje nedostatky a nemoci své duše. Vůbec není vhodný pro ty, kteří nechtějí na sobě pracovat, kteří se nechtějí zbavit svých nedostatků a nechtějí se uzdravit z případných nemocí své duše.

Hlavní cíle tohoto kurzu

Hlavní cíle tohoto kurzu jsou na rozdíl od Základního kurzu neobyčejného kreslení vyšší.

Cílem tohoto kurzu je nejen naučit každého účastníka kreslit, ale předat mu i návod, jak změnit své nedostatky na přednosti a jak se uzdravit z nemocí své duše, kterými se Základní kurz nezabývá.

Základní kurz Neobyčejného kreslení totiž uzdravuje duši člověka ze strachu z kreslení a uzdravuje duši člověka od pochybností o svých schopnostech kreslit. Jinými nedostatky a nemocemi duše se Základní kurz hlouběji nezabývá.

Tento Rozšířený kurz dává každému účastníkovi návod, jak se uzdravit i z jiných nemocí jeho duše.

Dává návod, jak se uzdravit z případných dalších nemocí jeho duše, např.: z ukvapenosti, z pomalosti, ze strachu se projevit, z potřeby dokázat ostatním, z nevšímavosti, z malichernosti, z nejistoty, z nepřesnosti, z nedůvěry v sebe sama, ze spokojení se s nedokonalostí, z přísnosti, z tolerance, z nervozity, z netrpělivosti, z neupřímnosti, ze závisti, z nenávisti, z neuznanlivosti, z bázlivosti, z pýchy, z nevšímavosti, z hrubosti...

Kurz je šestidenní a jeho maximální kapacita je 30 účastníků.

Každý den je 45-ti minutová přestávka.

Na kurz je vhodné si s sebou přinést pohodlné oblečení a ochotu se učit.

Veškeré pomůcky jsou v ceně kurzu, a to včetně větší barevné fotografie pro kreslení vlastního portrétu, která bude pořízena pouze se souhlasem každého účastníka.

Tyto Rozšířené kurzy neobyčejného kreslení se budou konat v přednáškovém sálu Školy zdraví těla i duše pod vedením Kataríny Kuňové a Hany Přádové.

Připravované Kurzy neobyčejného kreslení

© 2005 Malének webdesign, HP-webdesign | grafika ART-PGN