Avenna

Vyhledávání

Uživatel:
nepřihlášen
Přihlášení
Registrace

ŠKOLA ZDRAVÍ TĚLA I DUŠE
Sportovní 10
101 00 Praha 10

telefon: 271 726 969
mobil: 777 129 006

e-mail:
avenna@avenna.cz

bankovní účet: 475966001/5500
Raiffeisenbank
Aktuality > Sobota 22. červen 2024 <
15. prosinec - Pozastavení přednášek... [Novinky]
Aktuální článek - Pravá láska II. [Články]
Připravované akce - Přednášky

Podmínky poskytování osobních konzultací

Od 1. června 2006 dochází ke změnám podmínek poskytovaní osobních konzultací.


Dlouho jsem uvažovala, za jakých podmínek budu lidi učit být zdravými.

Nakonec jsem pro poskytování osobních konzultací stanovila pouze jednu základní podmínku: upřímné odhodlání a úsilí být zdravým.

Důvody stanovení této podmínky

Vzhledem k velkému zájmu lidí je nutné stanovit podmínky tak, aby se ke mne dostalo co nejvíce lidí, ale aby to zase nebylo na úkor kvality.

Než aby utrpěla kvalita mého učení být zdravým, to raději nebudu poskytovat osobní konzultace vůbec.

Vždy, v každé konzultaci, dávám nemocnému kus sebe. A nespokojím se s odbytou a s polovičatou prací.

Ke každému nemocnému přistupuji tak, jako by to byl můj nejbližší člověk. Jednám s každým přesně tak, jak bych si přála, aby někdo jednal s mým milovaným člověkem, který potřebuje pomocné stéblo.

Jednám s každým člověkem laskavě, zcela zodpovědně, upřímně, čestně, spravedlivě a shovívavě.

Jednám tak s každým, kdo si to vzhledem ke svému chování zaslouží.

Člověk, který zradí moji míru důvěry například tím, že lže, je nečestným, neupřímným nebo zapírá pravdu, se tímto svým chováním postará o to, že se omezím ve své laskavosti, důvěře a shovívavosti.

Nic se ovšem nezmění na mé spravedlivosti, upřímnosti, zodpovědnosti a čestnosti.

Tato fakta uvádím proto, aby se každý mohl podle nich zařídit.

Díky létům praxe ze studia jsem si ověřila a následně pochopila mnohá fakta.

Pochopila jsem, že člověk se může uzdravit neuvěřitelnou rychlostí, pokud upřímně usiluje být zdravým.

Stalo se mi to hodněkrát a byl to úžasný a nádherný pocit to zažít. Přináší to pocit naplnění.

Byl to úžasný a nádherný zážitek nejen pro nemocného, ale i pro mne.

Naopak, zažila jsem i případy, kdy lidé neusilovali doopravdy a upřímně o to být zdravými.

Takovíto lidé se dělili do různých skupin:

Někteří nemocní chodili ke mne na sezení, ale sami si kladli podmínky, za jakých budou zdravými.

Jiní nemocní se zase vymlouvali na svoji nemoc a chtěli jenom ulevit od bolesti, ale nechtěli se zbavit své nemoci.

Zažila jsem i případy, kdy pacienti utíkali do své nemoci ze dvou nejčastějších důvodů: ze sebelítosti a z pohodlnosti.

Z těchto nemocných lidí, kteří se vlastně báli být upřímně zdravými, mi vždy bylo hodně smutno.

Tato skupina lidí pak zabírala místo těm, kteří se nebáli.

Ti, kteří se báli z různých důvodů být zdravými, pak zabírali místo těm, kteří se nebáli na sobě upřímně pracovat a usilovali upřímně o to, aby byli zdravými a kteří pouze neznali a nenacházeli tu pravou cestu ke zdraví.

Nyní chci tomuto předejít.

Proto jsem se rozhodla, že poskytnu svoje vědomosti, schopnosti, čas i energii pouze těm, kteří chtějí být zdravými upřímně a kteří budou současně upřímně usilovat o to, aby byli zdravými.

Ráda se ujmu všech, kteří doopravdy budou dodržovat návody přivádějící člověka ke zdraví.

Ráda se ujmu všech, kteří se upřímně odhodlají být zdravými.

Bude mi ctí a potěšením naučit zdraví ty nemocné, kteří doopravdy chtějí být zdravými a kteří se nebojí zbavit se vlastního strachu.

Katka Kuňová

© 2005 Malének webdesign, HP-webdesign | grafika ART-PGN