Avenna

Vyhledávání

Uživatel:
nepřihlášen
Přihlášení
Registrace

ŠKOLA ZDRAVÍ TĚLA I DUŠE
Sportovní 10
101 00 Praha 10

telefon: 271 726 969
mobil: 777 129 006

e-mail:
avenna@avenna.cz

bankovní účet: 475966001/5500
Raiffeisenbank
Aktuality > Sobota 22. červen 2024 <
15. prosinec - Pozastavení přednášek... [Novinky]
Aktuální článek - Pravá láska II. [Články]
Připravované akce - Přednášky

Omezení činnosti naší školy

Jak si vede naše škola

Naše škola prosperuje velice dobře, což dokazují i následující údaje:

 • V tomto školním roce (2005 - 2006) pravidelné studium navštěvuje 120 studentů, kteří momentálně studují ve dvou ročnících.

  Do nového školního roku (2006 - 2007) se nám hlásí další noví prváci a druháci nechtějí letos ukončit studium a dožadují se otevření třetího ročníku.

 • Přednášky navštěvuje průměrně cca 55 lidí. Podle probíraného témata je to někdy více a někdy zase méně.

 • Letošní zimní kurz byl naplněn do posledního místečka a připravovaný letní kurz je již takto dopředu také plně obsazen.

 • Osobní konzultace, a to i přes vyšší cenu a omezení z důvodu jiných aktivit, navštívilo za poslední rok zhruba 950 klientů.

Jinými slovy řečeno: bez nějaké větší reklamy nemáme o zájemce nouzi.

Shrnutí našich výsledků:

 • 11 let konzultací
 • 8 let přednášení - z toho 5 let pravidelně (celkem více než 150 přednášek pokaždé s jiným tématem)
 • 5 let vedení kurzů u moře a na horách
 • 2 roky výuky pravidelného studia
 • 2,5 roku vlastním přičiněním vybudovaná škola, ve které kromě výuky pořádáme i jiné pravidelné i nepravidelné školní i mimoškolní aktivity: vodáky, stanování a jiné výlety, koncerty, silvestry, potápění vč. nově plánovaného freedivingu.

Jisté vyhlídky do budoucna:

 • otevření prvních ročníků v obou studijních okruzích Zdravého těla a Zdravé duše pro nově se hlásící studenty
 • otevření obou druhých ročníků pro stávající prváky
 • otevření obou třetích ročníků pro současné druháky
 • pokračování přednášek, o které je vzrůstající zájem
 • pokračování konzultací, o které je větší zájem než jsme schopny pokrýt
 • pořádání dalších letních a zimních kurzů.

Skutečnost:

Toto je bilance naší školy a našich aktivit.

Někdo by mohl říci: "Prosperující a úspěšné aktivity s finanční jistotou a nadstandardním zázemím - to nemá chybu." A opravdu, až na vysoké daně a DPH si nemůžeme stěžovat.

Zdánlivě tedy není důvod, nač si stěžovat, proč nepokračovat dál v našich aktivitách, když tak prosperujeme. Jenomže v tomto tkví hlavní problém.

My důvod přednášet a učit neměříme financemi, byť nás mnoho lidí podezírá, že to tak děláme.

Důvod přednášet a učit lidi spatřujeme v něčem jiném. Spatřujeme ho ve smysluplnosti naší práce.

Právě smysluplnost je hlavní kritérium, kterému podřizujeme naše aktivity. A nejsou jím finance, jak někteří tvrdí. Kdybychom se totiž řídily financemi, tak bychom zdárně a úspěšně mohly pokračovat a rozvíjet naše aktivity dál.

Tento úvod byl potřebný pro pochopení kroku, ke kterému jsme se rozhodly přistoupit.

Omezení činnosti naší školy

Ze třech níže uvedených důvodů, které způsobily absenci smysluplnosti naší práce v této podobě, jsme se obě dvě dospěly k následujícímu rozhodnutí:Od 1. července 2006 omezíme činnost naší školy, a to následujícím způsobem:

 • přerušíme pravidelnou výuku na naší škole, a to jak pro první, tak i pro druhé ročníky
 • neotevřeme třetí ročníky
 • pozastavujeme pořádání filmových večerů.

Od 1. července 2006 budeme pouze:

 • pořádat jednou měsíčně přednášky
 • i nadále provozovat osobní konzultace, ovšem za stanovení náročnějších podmínek poskytování těchto konzultací
 • hledáme správné řešení poskytování dalších informací pro studenty naší školy, pro které výuka končí (toto řešení, které bude pravděpodobně formou internetu, zveřejníme do konce školního roku)


Podmínky poskytování osobních konzultací

Jak jsme již zmiňovaly, ponecháme si konzultace, ovšem za stanovení náročnějších podmínek přístupu k informacím obdržených na těchto konzultacích, než byly doposud.

Nově si totiž vyhrazujeme právo vybírat si, koho k osobní konzultaci přijmeme a koho ne. Konzultace (zejména opakovaná) bude totiž umožněna pouze lidem, kteří jsou upřímní, uznanliví, vděční a intenzivně pracující na svých chybách, díky kterým jsou nemocní.

Náš čas je a bude příliš drahocenný, abychom se zabývaly lidmi, kteří naše slova berou napůl anebo vůbec, kteří nejsou zcela ochotni pracovat na svých chybách díky neupřímnosti, pohodlnosti, předsudkům či neuznanlivosti. Je to totiž vzájemné plýtvání časem, energií a prostředky.

My zde nejsme proto, abychom přesvědčovaly a přemlouvaly lidi, že by neměli pokračovat ve svých chybách, které jim způsobují nemoc.

My jsme zde pro to, abychom lidi naučily, jak vidět své chyby, abychom jim daly návod, které chyby mají odstranit, aby byli zdravými.

Ti, kteří si návody odmítají připustit a nadále, ovšem již vědomě, pokračují ve svých chybách, které jim způsobují nemoc, nemají právo ani nárok na to, aby zabírali místo těm, kteří na rozdíl od nich na svých chybách - nemocech pracují intenzivně, upřímně, pečlivě a důsledně a se vděčností, že vůbec znají, na čem mají pracovat.


Důvody omezení činnosti naší školy


Tři důvody pozastavení výuky na naší škole:

 1. nevážení si našich návodů
 2. upřednostnění našich dětí před ostatními lidmi
 3. realizace dalších projektů (editační činnost, účast na rozšiřování a budování rozsáhlejšího projektu souvisejícího s Avennou)

1. důvod: nevážení si našich návodů

Kolik lidí na světě zoufale hledá a volá po fungujícím návodu a po drahocenných informacích, které by jim umožnily naplno pochopit, proč jsou nemocní a jak se z nemoci dostat?

Kolik z těchto lidí by tento návod určitě rádi a bezpodmínečně naplnili?

Takových lidí je jich hodně.

My takovéto návody našim studentům předáváme.

Toto tvrzení může být pro někoho troufalé a do nebe volající. Avšak naše dlouholetá praxe s mnoha klienty, která potvrdila účinnost těchto návodů, nám dovoluje toto tvrdit.

Vždyť i naši studenti nám dávají za pravdu, že to tak v životě opravdu funguje. Většina studentů totiž vidí dopad všelijakých zlozvyků na zdraví člověka především u druhých lidí, kdy vnímají nezbytnost změny tohoto chování, i když takováto změna nemusí být jednoduchá.

Bohužel se však často stává, že když "dojde na tzv. lámání chleba", tak mnoho z těchto studentů, když mají změnit své zlozvyky, si kladou podmínky, co se jim dodržovat chce a co ne...

Netýká se to ovšem jenom studentů naší školy. Jedná se i o klienty, kteří již také obdrželi návod na osobních konzultacích a přesto tyto návody neplnili dostatečně či vůbec, kdy si vlastně tímto liknavým a nevděčným přístupem prodlužují či způsobují nemoci, které mají a od kterých by již dávno mohli mít trvalý pokoj.

A právě proto již nebudeme dávat informace lidem, u kterých to nemá takový smysl a efekt a zaměříme se na plošné (pomocí editační činnosti) dávání informací lidem, kteří by jinak neměli šanci se k těmto informacím dostat.

Tímto dáme možnost i širší veřejnosti, za námi vynaloženého stejného času, úsilí, energie a ochoty, dostat se k informacím a k návodům, které jí umožní pochopit svoji nemoc a zároveň jí umožní být zdravými, pokud upřímně, důsledně a úplně dodrží námi poskytnuté návody.

2. důvod: upřednostnění našich dětí před ostatními lidmi

Od doby, kdy jsme se daly na tuto dráhu (r. 1995 - Katka Kuňová a r. 1997 - Hanka Přádová), naše děti byly srozuměny s tím, že budou trpělivé a přejícné, že dají ve velké míře přednost těm potřebným nemocným.

Nyní po těch létech dávání přednosti, úsilí, času a energie našim pacientům jsme si ověřily, že již dávat nemusíme, že naši pacienti dostali dost a že se nám námi vynaložené úsilí, čas a energie nevrací v takové míře, v jaké má. Díky tomuto faktu tudíž nyní dostanou přednost naše děti.

Nemocní lidé sice obdrží z naší strany návody, ale již ne na úkor našich dětí. Zkrátka, drsně, ale výstižně řečeno, nestojí nám již to za to, abychom na úkor dětí věnovaly čas, energii, úsilí a přítomnost něčemu, co nemá takovou odezvu, jakou by to mohlo a hlavně mělo mít.

3. důvod: realizace dalších projektů

Abychom neponechaly nemocné a upřímně hledající zcela bez informací, tak již kromě zmiňovaných přednášek a osobních konzultací, se budeme věnovat i:

 • editační činnosti (chceme vydat několik knížek)
 • vydávání již uskutečněných přednášek na CD

  Konečně vydáme další CD, které jsme neměly čas kvůli vytíženosti vydávat. Za pět let pravidelných přednášek jsme nahrály více než 150 různých přednášek obsahujících návody, ale stihly jsme zatím vypálit pouze 13.

 • poradenské činnosti při budování rozsáhlejšího projektu souvisejícího s Avennou.

Omluva studentům, kteří se již přihlásili do nového školního roku 2006 - 2007

Těm, kteří chtěli od září studovat v naší škole a už si podali přihlášku, se omlouváme a vyjadřujeme smutek nad tímto krokem, který jsme učinily, ale není jiné správné řešení.

Pokud bychom to dělaly pro peníze, nikdy bychom k tomuto kroku nepřistoupily, ale tady jde o víc než o peníze. Kdo bude chtít, ten to pochopí.

Ti, kteří již zaslali zálohu, samozřejmě obdrží v průběhu příštího měsíce tuto zálohu zpět. Tito studenti, na které se nedostalo, budou mít možnost dostat informace jinak, třeba formou přednášek, knížek či CD.

23. březen 2006

Katka Kuňová a Hanka Přádová

© 2005 Malének webdesign, HP-webdesign | grafika ART-PGN